Politika jakosti pozemních komunikací – www.pjpk.cz.

„Ministerstvo dopravy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR spravuje a rozvíjí Systém jakosti pozemních komunikací. Součástí tohoto systému je ucelená řada technických a smluvních předpisů, metodických pokynů, přehled schválených materiálů a výrobků apod. Všechny potřebné informace jsou v ucelené podobě dostupné na webových stránkách Politika jakosti pozemních komunikací – www.pjpk.cz.“

Informace jsou uvedeny se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb