BIGUMA® – Emulsion HK-S (Haftkleber)

Asfaltový spojovací postřik pro spojení vrstev

BIGUMA® – Emulsion HK-S se používá k nastříkání podkladu k vytvoření pevného spojení mezi asfaltovými vrstvami v souladu s ZTV Asphalt-StB 07 pro stavební třídy IV až VI. BIGUMA® – Emulsion HK-S je certifikována jako kationtová asfaltová emulze C40B5-S podle TL BE-StB 15 a harmonizované evropské normy ČSN EN 13808.

Kombinace vynikajících rozprašovacích, dobře vsakujících a těsnicích vlastností a silné adhezní síly umožňují BIGUMA® – Emulsion HK-S vytvořit při správném nanášení optimální spojení mezi asfaltovými vrstvami.

  • nízká spotřeba
  • vynikající nasáknutí do podkladu
  • dobrá přilnavost mezi asfaltovými vrstvami
  • velmi snadná a rovnoměrná aplikace nástřiku relativně málo aerosolu
  • dobrá přilnavost díky kationtovým vlastnostem
  • vysoká stabilita emulze při skladování
Náboj (DIN 52044):kation
Vnější vlastnosti (DIN 52002):
hnědý, tekutý, homogenní
Obsah vody (DIN 52048):
<60 %
Zbytek na sítu (DIN 52040):
<0,5 %
Doba výtoku (DIN 52023 T 1):
asi 4 s při 20 °C a 4 mm trysce
Ztráta váhy (DIN 52045 T 2):
asi 60 %
Druh živičného pojiva:
asfalt pro silniční stavitelství
Vliv vody (DIN 52045 T 1):
kamenná drť
Bod měknutí (DIN 52045 T 2):
>37,0 °C
Spotřeba:
podle zkušeností činí spotřeba 0,20–0,30 kg/m², přičemž horní hranice platí pro podklady chudé na pojivo.

Balení

Hmotnost balení

Balení na paletě

Hmotnost na paleta

Stohování palet

Kanystr

25 kg

24

600

1

Sud

200 kg

4

800

1

IBC kontejner

(100 x 120 x105)

1 000 kg

1

1 000

1

PODOBNÉ PRODUKTY

Dobau

DOBAU®
– Bitumengrundierung

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT