Lopatkové míchadlo

Lopatkový míchací nástavec je vhodný pro homogenizaci všech dvousložkových, stabilních těsnicích hmot PROXAN® bez vzniku nežádoucích bublin.

Upevňuje se na výkonnou vrtačku nebo míchadlo stavebních hmot. Složka B se přidá ke složce A a smísí se lopatkovým míchacím nástavcem. Díky obzvláště široké lopatce je zaručeno míchání bez vzniku bublin.

  • optimální míchání dvousložkových těsnicích hmot PROXAN®
  • vysoká životnost