Plnicí deska pro plechovky

Plnicí deska pro plechovky zjednodušuje naplnění PROXAN® – aplikačních pistolí tekutou a stabilní těsnicí hmotou PROXAN® z plechovky.

Plnicí deska se po smíchání dvousložkového materiálu připevní k otvoru pistole.

Vakuum generované během sání způsobí, že se plnicí deska přesouvá směrem dolů, a tak plní válec pistole.

  • optimální plnění pistole stabilní hmotou
  • snadné čištění plnicí desky