Při renovaci tramvajových tratí dodává společnost dga-Group těsnicí hmotu na kolejnice BIGUMA® – BAB 20 ZTV.

S 12 linkami, 101 zastávkami a přibližně 66 kilometry tratí přepraví tramvaje ve Štětíně zhruba 64 milionů cestujících ročně. Tvoří tak páteř veřejné dopravy v sedmém největším polském městě. V letošním roce byla zahájena rozsáhlá obnova tramvajových kolejí v centru Štětína. Společnost Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG dodává těsnicí hmotu ke kolejnicím BIGUMA® – BAB 20 ZTV. Jedná se o produkt, který splňuje vysoké kvalitativní požadavky v této oblasti použití a zajišťuje optimální přilnavost mezi kolejnicemi a přilehlým asfaltovým povrchem.

Jednou z nejdůležitějších vlastností je vynikající odolnost vůči vysokým teplotám v letním období. Na přímém slunečním záření a při teplotě vzduchu až 40 stupňů Celsia mohou kolejnice zahřát těsnicí hmotu až na 80 stupňů Celsia. Z toho vyplývá možný důsledek, že se těsnicí hmota na kolejnici taví a roztéká, což znemožňuje jízdu po kolejích. Provoz pak musí být zastaven, dokud nejsou škody odstraněny.

Tepelná odolnost je kontrolována a testována

„Jako přední výrobce silničních stavebních materiálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti tramvajových kolejnic tento problém známe,“ vysvětluje Stefaan Haerinck, obchodní ředitel společnosti dga-Group.

Po konzultaci s místní realizační firmou MBJ Plus, která nakupuje produkty dga od roku 2003 prostřednictvím partnerské společnosti dga Group – BIGUMA BOHEMIA, s.r.o., byla výrobcem dga doporučena polymery modifikovaná těsnicí hmota BIGUMA® – BAB 20 ZTV. Díky svému složení je tato hmota zvláště odolná vůči dlouhodobému vystavení vysokým teplotám. To se úspěšně potvrdilo v rozsáhlých testech v laboratoři i v předchozích projektech.

Elastické vlastnosti těsnicí hmoty BIGUMA® – BAB 20 ZTV zajišťují optimální rovnováhu mezi absorpcí pohybu a uvolněním napětí ve spárách. Tím se zvyšuje životnost hmoty. Stefaan Haerinck vysvětluje: „BIGUMA® – BAB 20 ZTV nám pomáhá nejen zvyšovat bezpečnost v kolejové dopravě, ale také poskytuje městům jistotu plánování oprav.“

Ve Štětíně bude v období dvou let obnoveno asi 30 kilometrů tramvajových kolejí. To znamená, že se na kolejnice bude aplikovat přibližně 70 tun těsnicí hmoty BIGUMA® – BAB 20 ZTV. Rovněž se bude aplikovat příslušný základní nátěr (primer) COLZUMIX® – Haftgrund, čímž se na kolejnici vytvoří společně s hmotou pevně přilnavá vrstva. Pro Jana Budaje, majitele firmy MBJ Plus s.c., jsou rozhodujícími faktory při výběru materiálu nejen kvalitativní aspekty, ale také snadná aplikace a spolehlivost dodacích lhůt. Říká: „Čím rychleji a snadněji se nalévá hmota, tím ekonomičtěji můžeme pracovat. A co víc, všichni uživatelé silniční a tramvajové dopravy budou rádi, když obnovu ukončíme v co nejkratším termínu a umožníme tak opět bezproblémový provoz. A za to vděčíme především spolehlivým dodávkám produktů od společnosti BIGUMA BOHEMIA.“

BIGUMA® – BAB 20 ZTV splňuje požadavky „Technických dodacích podmínek pro asfaltové zálivkové hmoty na pozemních komunikacích (TL Fug-StB)“ a lze ji použít při opravách na asfalt, beton nebo dlažbu. Společnost dga-Group dodává těsnicí hmotu na kolejnice standardně v nádobách z tenkého plechu a kartonu potaženém silikonem. Více informací o této skupině produktů najdete na naší domovské stránce:

https://dga.de/en/road-construction/tram-tracks/
https://www.biguma.cz/produkty/tramvajove-koleje/

Textové informace
Poznámky: 21. července 2021, dga-Group
Obrázek 1: Jan Budaj, majitel firmy MBJ Plus s.c., při spárování pomocí hmoty BIGUMA® – BAB 20 ZTV v centru města Štětín – stáhnout fotku
Obrázek 2: BIGUMA® – BAB 20 ZTV vytváří na kolejnici pevně přilnavou vrstvu pomocí vhodného základního nátěru COLZUMIX® – Haftgrund – stáhnout fotku