BIGUMA® – L

Emulze s jemnozrnnými minerály pro vyplňování pórů na bázi rozpouštědel ihned připravená k aplikaci      

BIGUMA® – L se používá k povrchovému uzavření a obnovení asfaltových povrchů a k osvěžení starých asfaltových vrchních nátěrů. Používá se také k utěsnění drsných a otevřených porézních asfaltových vrstev pro prodloužení životnosti. Ztenčené a povrchově narušené vrchní vrstvy lze před dalším poškozením ochránit aplikací BIGUMA® – L. Asfaltové povrchy, které mají příliš otevřené póry, lze uzavřít BIGUMA® – L.

Jelikož se BIGUMA® – L nanáší bez použití strojů, je jeho použití obzvláště snadné.

Schválení: Stavební technické osvědčení vydané ITC, a. s. Zlín

  • má regenerační účinek na pojivo starého asfaltového podkladu
  • odolný vůči povrchové vodě ihned po aplikaci
  • jednoduchá aplikace bez použití strojů
  • snadné zpracování a dobrá stabilita při skladování
  • odolná vůči silnému mechanickému namáhání
Vnější vlastnosti:černý, tekutý, homogenní
Ztráta váhy vypařením: <25 %
Hustota při 25 °C:asi 1,30 g/cm³
Druh pojiva:živice
Druh rozpouštědla:uhlovodík
Podíl hmoty na pevná tělesa:>70 %
Spotřeba:údaje v technickém listě

Balení

Hmotnost

Balení na paletě

Hmotnost na paletě

Stohování palet

plech

10 kg

30

300

1

plech

30 kg

16

480

1

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT