BIGUMA® – BR

Modifikované asfaltové pojivo pro elastické mostní závěry kladené za horka a ke zhotovení přejezdů na asfaltových vozovkách

BIGUMA® – BR je za horka aplikované, polymery modifikované asfaltové pojivo s vynikajícími výplňovými materiály a změkčovadly vhodné ke zhotovení asfaltových přejezdů na vozovkách.

Přejezdy na asfaltových vozovkách slouží ke spojení a utěsnění dilatační spáry v mostech nebo jiných stavebních objektech. Přejezdy musí bez poškození snášet zátěž provozu na komunikaci, změny klimatických podmínek, posuny staveb a musí při tom omezit vznikající pnutí, aniž by došlo ke vzniku trhlin.

Přejezdy z asfaltu se při použití BIGUMA® – BR skládají ze speciálního, vzájemně sladěného systému z modifikovaného asfaltového pojiva BIGUMA® – BR, vybraného přírodního kameniva a krycích pruhů.

Schválení: Stavební technické osvědčení vydané ITC, a. s. Zlín

Teplota zpracování:
160-180 °C
Hustota:
cca 1,25 g/cm³
Spotřeba:
Orientační spotřeba u mostního závěru o rozměru 50 cm x 8 cm x 500 cm je 62,5 kg
BaleníHmotnostBalení ne paletěHmotnost na paletěStohování palet
plech30 kg113303