DOBAU® – Bitumengrundierung

Nízkoviskózní bitumenový základní nátěr na bázi rozpouštědel

DOBAU® – Bitumengrundierung je adhezní nátěr s vysokou schopností pronikání do minerálních podkladů jako např. beton, zdivo nebo omítka. DOBAU® – Bitumengrundierung slouží jako adhezní nátěr pro ředidla obsahující asfaltové sanační a lepící hmoty, asfaltové nátěry, střešní pásy stejně jako pro asfaltové stavební hmoty v silničním stavitelství.

  • dobrá přilnavost na asfalt a minerální podklady
  • dodáván ve stavu připraveném pro použití
  • váže prachové částice
  • odolný proti kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám, vápnu, cementu
  • vysoká schopnost pronikání do podkladu
  • rychlé schnutí aplikovaného adhezního nátěru
Druh pojiva:
živice
Druh rozpouštědla:
benzin
Skupenství:
kapalina
Bod vzplanutí (DIN 53 213):
< 0 °C
Spotřeba:
podle zkušeností činí spotřeba 0,20–0,30 kg/m², přičemž horní hranice platí pro podklady chudé na pojivo.

Balení

karton/balení

karton/kg

Sprej 600 ml

12

8

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT