PROXAN® – RM3

Dvousložková reakční opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice

Opravná malta PROXAN® – RM3 je pigmentovaná dvousložková reakční malta na bázi epoxidové pryskyřice naplněná speciálním křemičitým pískem. Ve spojení s pojivem PROXAN® – HRM 3 se opravná malta PROXAN® – RM 3 přednostně používá pro opravy betonu. Díky své vysoké chemické odolnosti je vhodná pro použití v oblastech, kde mohou působit chemikálie, např. v zařízeních pro skladování, plnění a manipulaci s látkami znečišťujícími vodu (systémy LAU).

  • na bázi epoxidové pryskyřice
  • vysoká chemická odolnost
  • schváleno Německým institutem pro pozemní stavitelství (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt)
  • pro sanaci betonu v zařízeních pro skladování, plnění a manipulaci s kapalinami ohrožujícími vodu podle Z-74.12-96
Barva:Betonová šedá
Hustota:
≥2,1 g/cm3
Poměr míchání:
A:B = 1000:36
Teplota při aplikaci:
8 °C ≤ T ≤ 30 °C
Adhezní nátěr:
PROXAN® – HRM 3
BaleníHmotnostBalení na paletěHmotnost na paletěStohování palet
Plastový kbelík8 kg60480 kg1
20 kg  24480 kg1