Spirálové míchadlo pro kartuše

Spirálový míchací nástavec je vhodný pro homogenizaci dvousložkových stabilních těsnicích hmot PROXAN® v kartuši bez vzniku bublin.

Spirálový míchací nástavec se připevní na výkonnou vrtačku nebo míchadlo stavebních hmot a těsnicí hmota se smíchá v kartuši. Díky své dlouhé míchací hlavě míchací nástavec zajišťuje, že obě složky jsou v celé kazetě homogenizovány bez vzniku bublin.

 • optimální míchání stabilních těsnicích hmot PROXAN® v kartuši vysoká životnost
 • snadné čištění

Držák na plechovky

Držák na kartuše zajišťuje stabilitu a bezpečnost při míchání stabilních těsnicích hmot PROXAN®.

Šroubová svorka drží obal kartuše pevně v držáku. Stání na dvou přídržných deskách připevněných k držáku nádoby na kartuše zabraňuje sklouznutí držáku nádoby.

 • kartuš během homogenizace těsnicí hmoty PROXAN® neklouže
 • stabilní základ díky přidržovacím deskám na spodní straně držáku

Držák na plechovky

Držák na plechovky zajišťuje stabilitu při míchání všech stabilních těsnicích hmot PROXAN®.
Plechovka (nádoba o objemu 2,5 l nebo 4,0 l) s těsnicí hmotou se upne do držáku na plechovky. Spona zajišťuje, že obal je pevně držen v držáku. Stání na dvou přídržných deskách připevněných k držáku kontejneru na zemi zabraňuje sklouznutí držáku nádoby.
 • během homogenizace těsnicí hmoty PROXAN® nádoba neklouže
 • stabilní základ díky přidržovacím deskám na spodní straně držáku

Lopatkové míchadlo

Lopatkový míchací nástavec je vhodný pro homogenizaci všech dvousložkových, stabilních těsnicích hmot PROXAN® bez vzniku nežádoucích bublin.

Upevňuje se na výkonnou vrtačku nebo míchadlo stavebních hmot. Složka B se přidá ke složce A a smísí se lopatkovým míchacím nástavcem. Díky obzvláště široké lopatce je zaručeno míchání bez vzniku bublin.

 • optimální míchání dvousložkových těsnicích hmot PROXAN®
 • vysoká životnost

Plnicí deska pro plechovky

Plnicí deska pro plechovky zjednodušuje naplnění PROXAN® – aplikačních pistolí tekutou a stabilní těsnicí hmotou PROXAN® z plechovky.

Plnicí deska se po smíchání dvousložkového materiálu připevní k otvoru pistole.

Vakuum generované během sání způsobí, že se plnicí deska přesouvá směrem dolů, a tak plní válec pistole.

 • optimální plnění pistole stabilní hmotou
 • snadné čištění plnicí desky

Křídlové míchadlo

Nástavec pro tekuté hmoty

Křídlový míchací nástavec je vhodný pro míchání obou složek tekuté těsnicí hmoty PROXAN®. Upevní se na výkonný vrtací stroj nebo míchadlo stavebních směsí a těsnicí hmota je smíchána křídlovým míchacím nástavcem v plechovce. Speciální konstrukce křídlového míchacího nástavce umožňuje homogenizaci hmoty bez bublin.

 • optimální míchání dvousložkových těsnicích hmot PROXAN®
 • vysoká odolnost
Křídlový míchací nástavec je k dispozici v následujících rozměrech:
pro 2,5 l / 4,0 l balení:50 mm
pro 10,0 l balení:100 mm
pro 25,0 l balení:150 mm