DOBAU® – Bitumengrundierung

Nízkoviskózní bitumenový základní nátěr na bázi rozpouštědel

DOBAU® – Bitumengrundierung je adhezní nátěr s vysokou schopností pronikání do minerálních podkladů jako např. beton, zdivo nebo omítka. DOBAU® – Bitumengrundierung slouží jako adhezní nátěr pro ředidla obsahující asfaltové sanační a lepící hmoty, asfaltové nátěry, střešní pásy stejně jako pro asfaltové stavební hmoty v silničním stavitelství.

 • dobrá přilnavost na asfalt a minerální podklady
 • dodáván ve stavu připraveném pro použití
 • váže prachové částice
 • odolný proti kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám, vápnu, cementu
 • vysoká schopnost pronikání do podkladu
 • rychlé schnutí aplikovaného adhezního nátěru
Druh pojiva:
živice
Druh rozpouštědla:
benzin
Skupenství:
kapalina
Bod vzplanutí (DIN 53 213):
< 0 °C
Spotřeba:
podle zkušeností činí spotřeba 0,20–0,30 kg/m², přičemž horní hranice platí pro podklady chudé na pojivo.

Balení

karton/balení

karton/kg

Sprej 600 ml

12

8

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – Emulsion HK-S (Haftkleber)

Asfaltový spojovací postřik pro spojení vrstev

BIGUMA® – Emulsion HK-S se používá k nastříkání podkladu k vytvoření pevného spojení mezi asfaltovými vrstvami v souladu s ZTV Asphalt-StB 07 pro stavební třídy IV až VI. BIGUMA® – Emulsion HK-S je certifikována jako kationtová asfaltová emulze C40B5-S podle TL BE-StB 15 a harmonizované evropské normy ČSN EN 13808.

Kombinace vynikajících rozprašovacích, dobře vsakujících a těsnicích vlastností a silné adhezní síly umožňují BIGUMA® – Emulsion HK-S vytvořit při správném nanášení optimální spojení mezi asfaltovými vrstvami.

 • nízká spotřeba
 • vynikající nasáknutí do podkladu
 • dobrá přilnavost mezi asfaltovými vrstvami
 • velmi snadná a rovnoměrná aplikace nástřiku relativně málo aerosolu
 • dobrá přilnavost díky kationtovým vlastnostem
 • vysoká stabilita emulze při skladování
Náboj (DIN 52044):kation
Vnější vlastnosti (DIN 52002):
hnědý, tekutý, homogenní
Obsah vody (DIN 52048):
<60 %
Zbytek na sítu (DIN 52040):
<0,5 %
Doba výtoku (DIN 52023 T 1):
asi 4 s při 20 °C a 4 mm trysce
Ztráta váhy (DIN 52045 T 2):
asi 60 %
Druh živičného pojiva:
asfalt pro silniční stavitelství
Vliv vody (DIN 52045 T 1):
kamenná drť
Bod měknutí (DIN 52045 T 2):
>37,0 °C
Spotřeba:
podle zkušeností činí spotřeba 0,20–0,30 kg/m², přičemž horní hranice platí pro podklady chudé na pojivo.

Balení

Hmotnost balení

Balení na paletě

Hmotnost na paleta

Stohování palet

Kanystr

25 kg

24

600

1

Sud

200 kg

4

800

1

IBC kontejner

(100 x 120 x105)

1 000 kg

1

1 000

1

PODOBNÉ PRODUKTY

Dobau

DOBAU®
– Bitumengrundierung

Detail

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

BIGUMA® – L

Emulze s jemnozrnnými minerály pro vyplňování pórů na bázi rozpouštědel ihned připravená k aplikaci      

BIGUMA® – L se používá k povrchovému uzavření a obnovení asfaltových povrchů a k osvěžení starých asfaltových vrchních nátěrů. Používá se také k utěsnění drsných a otevřených porézních asfaltových vrstev pro prodloužení životnosti. Ztenčené a povrchově narušené vrchní vrstvy lze před dalším poškozením ochránit aplikací BIGUMA® – L. Asfaltové povrchy, které mají příliš otevřené póry, lze uzavřít BIGUMA® – L.

Jelikož se BIGUMA® – L nanáší bez použití strojů, je jeho použití obzvláště snadné.

Schválení: Stavební technické osvědčení vydané ITC, a. s. Zlín

 • má regenerační účinek na pojivo starého asfaltového podkladu
 • odolný vůči povrchové vodě ihned po aplikaci
 • jednoduchá aplikace bez použití strojů
 • snadné zpracování a dobrá stabilita při skladování
 • odolná vůči silnému mechanickému namáhání
Vnější vlastnosti:černý, tekutý, homogenní
Ztráta váhy vypařením: <25 %
Hustota při 25 °C:asi 1,30 g/cm³
Druh pojiva:živice
Druh rozpouštědla:uhlovodík
Podíl hmoty na pevná tělesa:>70 %
Spotřeba:údaje v technickém listě

Balení

Hmotnost

Balení na paletě

Hmotnost na paletě

Stohování palet

plech

10 kg

30

300

1

plech

30 kg

16

480

1

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT