Spotreba materiálu
Rozmery styčných alebo kontrakčných škár
Dĺžka
ml
Šírka
cm
Hĺbka
cm
Hustota
g/cm3
Spotreba materiálu
kgUpchávanie spojov platformy
Rozmery platformy
Dĺžka
ml
Šírka
ml
Rozmery dosky
Pozdĺžne
ml
Priečne
ml
Celkový počet spojov
Pozdĺžne
buc
Priečne
buc
Plocha platformy
mp
Celková dĺžka spojov
ml